Stadsvandringsgruppen

Stadsvandringsgruppen gör sedan ett par år tillbaka stadsvandringar i Gävle varje sommar. Gå hit för att läsa mer om Stadsvandringen 2018.

Stadsvandringsgruppen håller till i Kvarterslokalen på Öster. Den ligger på Nygatan 77.

Är du intresserad av att vara med på ett hörn kan du höra av dig till undertecknad, någon annan i gruppen eller någon i styrelsen.

Helge Torsein
Tel: 0702600639
E-post: htorsein@gmail.com