Styrelsen

Ordförande: Paula Cyrillus Ottenvang

Vice ordförande: Hanna Nordlund

Kassör: Lars Nordgren

Sekreterare: Nicolina Palmcrantz

Övriga ledamöter: Roberth Lindqvist, Hampus Larsson och Tilde Sjöberg Ädel

Har du frågor till styrelsen? Maila till info@atpegasus.com