Styrelsen

Ordförande: Lars Nordgren

Vice ordförande: Paula Cyrillus Ottenvang

Kassör: Helge Torsein

Övriga ledamöter: Emil Larsson, Roberth Lindqvist & Sara Larsson

Har du frågor till styrelsen? Maila till info@atpegasus.com