Styrelsen

Styrelsen 2023

Ordförande: Sara Larsson

Vice ordförande: Stina Holm

Kassör: Lars Nordgren

Sekreterare: Madeleine Löfgren

Övriga ledamöter och suppleantet: Tintin Bolin, Roberth Lindqvist, Jonas Klingström

Har du frågor till styrelsen? Maila till info@atpegasus.com