Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande: Nicolina Palmcrantz

Vice ordförande: Roberth Lindqvist

Kassör: Lars Nordgren

Sekreterare: Emilia Jerlardtz

Övriga ledamöter: Hampus Larsson, Madeleine Löfgren och Felicia Forsmark

Har du frågor till styrelsen? Maila till info@atpegasus.com