Barngruppen

Barngruppen är för våra deltagare som är mellan 8 och 12 år. Kursen började i september -18 och avslutas med föreställning i maj -19. Deltagaravgiften är medlemsavgift i AT Pegasus 50kr/år. Inga förkunskaper krävs.

Genom improvisation, gruppövningar, skådespelarträning m m, erbjuds barnen en möjlighet att undersöka teaterns olika former.

Var: Musikhuset/Sjömanskyrkan Gävle, Pegasus
Kyrkogatan 32
80311 GÄVLE

När: Tisdagar kl 17.00-18.00

Ledare: Leo Nielsen och Roberth Lindqvist

Kontakt och frånvaroanmälan:
barngrupp@atpegasus.com