Fördjupningsgrupp – Forumteater

Forumteater är en teaterform som bygger på publikdeltagande och utvecklande av handlingsberedskap. I forumteater spelar ensemblen upp en kortare föreställning som slutar i någon form av kris eller konflikt där publiken bjuds in att pröva olika alternativ för att förändra situationen.
I Pegasus arbete med forumteater kommer vi tillsammans att ta fram en föreställning som visar ett förtryck. Vilken eller vilka frågor vi vill lyfta kommer vi tillsammans att arbeta fram. När vi har en föreställning klar kommer vi att bjuda in publiken att se och påverka pjäsen i enlighet med metoden. Vi kommer att arbeta med mycket improvisation och beröra ämnen som kan vara känsliga, men vi kommer också att ha väldigt roligt tillsammans! Teman som kan behandlas i forumteater är bland andra; HBTQIA+ frågor, våld i nära relationer, mötesförtryck, religionsfrihet, och många, många fler. Där det finns ett förtryck finns plats för forumteater.
Gruppen riktar sig till dig som är 16 år eller äldre och kräver ingen tidigare erfarenhet av teater. Vi kommer att arbeta med grunderna i improvisation och skriva ett manus tillsammans under processens gång. Gruppen grundades och leds av Sara Larsson och anmälningar görs via info@atpegasus.com. Startdatum kommer vid senare tillfälle.

 

Var: Mer info kommer

När: Start under vecka 37, tid och dag kommer inom kort

Ledare: Sara Larsson

Kontakt:
info@atpegasus.com