Improvisationsgrupp

Improvisationsgrupp 2019

Improvisationsgruppen är för våra deltagare som är över 18 år och som vill fokusera på improvisationsteater och teaterteknik. Gruppen är för tillfället vilande.

Var: –

När: –

Ledare: –