Högstadiegrupp

Högstadiegruppen 2020

Högstadiegruppen kommer under läsåret 2020 delas upp i två andra grupper.

13-14 år kommer ingå i Barngrupp 2.

15 år kommer ingå i Vuxengruppen.