Sveriges Arbetarteaterförbund: Förbundsmöte 2022

I lördags hölls ATF’s förbundsmöte i Ludvika. Äntligen fick vi ses igen efter två år av pandemi som satte många käppar i många hjul i våra verksamheter. Men vi är på fötterna igen och taggade är vi, vilket märktes på stämningen i lokalen.

Parallellt med det trevliga i Ludvika så befinner sig Europa inför ännu ett hot, där många människor lever med rädslan för sina och deras familjers liv. Människor har tvingats lämna sin trygga punkt, sina familjer och sitt hem för ett krig vi inte ens kan föreställa oss. Flera tvingas även att stanna kvar. Vad kan kulturen och framför allt teatern bidra med i ett sådant elände?

Redaktionsutskottet på förbundsmötet har gjort ett uttalande på temat –  Kulturens roll i ett utsatt Europa

Kulturen, och inte minst teaterns betydelse för att förena folket i kampen för att värna
demokratin och yttrandefriheten kan inte underskattas.
Vår roll i samhället står tydligt formulerad i våra stadgar, där vi med teatern som vapen
arbetar för solidaritet, folkbildning och demokrati. Vi spelar pjäser som återspeglar
samhällsproblem och är en arena där alla människor har möjlighet att höras.
ATF ser med stor sorg hur oskyldiga människor i detta nu tvingas fly sina hem för att söka
trygghet i främmande land, i de fall de över huvud taget kan lämna sin utsatta situation. ATF:s
strävan är att vidmakthålla utbytet över nationsgränserna. Detta utbyte bygger en gemenskap
mellan människor, med teatern som språk.
Söndag 11 september går Sverige återigen till allmänna val. Det är en viktig dag, mycket står
på spel. Skrämmande och alltför bekanta krafter sprider sig åter i samhället. Krafter som
motarbetar allt vårt förbund står för. Där vi står för öppenhet och mångkultur arbetar dessa
krafter för att kulturyttringar tystas.
Att arbeta för ett starkt kulturliv är att arbeta för demokrati. Med stärkta resurser kan
kulturen göra underverk.
Sveriges Arbetarteaterförbund kommer att fortsätta ta plats och slåss för alla människors lika
värde.

Uttalandet antaget vid Sveriges Arbetarteaterförbunds (ATF) förbundsmöte 2022
Ludvika 2022-03-19