Pågående projekt

Pågående projekt 2021

Klassisk mix

Sommaren 2021 kommer Pegasus ungdomar och vuxna att bjuda på en mix av gamla klassiker från antiken till 1900-talets början. Monologerna kommer att filmatiseras och publiceras på vår Youtube-kanal under sommaren 2021. Följ oss gärna på Youtube redan nu.

Snövit

Vår yngre barngrupp har spelat sin version av Snövit! Den ligger nu på vår Youtube-kanal.

Romeo & Julia

Vår äldre barngrupp sätter upp en bearbetning av Shakespeares klassiska manus. Den ligger nu på vår Youtube-kanal.

Resan till Nordpolen – Skjuts upp till hösten 2021

Pegasus andra julsaga får på grund av Covid-19 tyvärr skjutas upp till hösten 2021. Följ med på ett magiskt äventyr ute på tundran då!