Pågående projekt

Pågående projekt 2019

Romeo & Julia

Ungdomsgruppen gör under läsåret 18-19 en omskriven version av Romeo & Julia. Gruppen startade repetitionerna i oktober 2018 och har planerad premiär 18 maj 2019.

Lysistrate

Vuxengruppen gör under läsåret 18-19 en omskriven version av Lysistrate. Gruppen startade repetitionerna i oktober 2018 och har planerad premiär 18 maj 2019.